Rådgivning & Organisasjon
 • Del:

 • Forstå

  Vi må forstå hvor vi er i dag for å kunne sette riktige mål, strategier og tiltak for framtiden. Solve tilbyr enkle, veldokumenterte verktøy med kort vei fra innsikt til handling. Våre undersøkelser og analyser hjelper kunden å forstå faktorer som medarbeidertrivsel, arbeidsklima, markedsutvikling, forbrukeratferd, konkurransesituasjon og kundetilfredshet. Vi tror på stor grad av kundeinvolvering, med erfarne og faglig sterke rådgivere som støtte. Våre verktøy og tjenester inkluderer:

  • Medarbeiderundersøkelser (Engage)

  • Personprofilanalyser (Thomas International)

  • Kundeundersøkelser (Voice)

  • Markedsanalyser

  • Utredninger drift og prosjekt

 • Tiltrekke

  En attraktiv arbeidsgiver har store konkurransefordeler. De tiltrekker seg de beste talentene og de har lavere rekrutteringskostnader. Synlige og attraktive selskaper har større sjanse for å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse som passer inn i bedriftskulturen. Solve hjelper selskaper å tiltrekke seg de rette medarbeiderne gjennom målrettet kommunikasjon, profesjonelle rekrutteringsprosesser og onboarding programmer skreddersydd for din bedrift. Våre tjenester inkluderer:

  • Helhetlige rekrutteringsprosesser
  • Integrert rekrutteringskommunikasjon
  • Onboarding
  • Omdømmebygging
 • Beholde

  Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Å utvikle og beholde ansatte er avgjørende for å realisere selskapets mål og strategier. I  samarbeid med kunden kartlegger Solve bedriftens kompetansebehov. Når vi får avdekket gapet mellom nåværende og ønsket kompetansetilstand, tilbyr vi gjennomprøvde prosesser og verktøy for å utvikle medarbeidere og ledere. Solve tilbyr kurs, opplæringsprogrammer og lederverktøy tilpasset selskapets profil og rutiner. Våre produkter og tjenester inkluderer:

  • Medarbeider- og lederutvikling
  • HR-hjul
  • Engage
  • Innkjøpsavtaler
  • Lederkommunikasjon
  • Krisekommunikasjon
 • Styre

  Tydelige og forankrede målsettinger og prioriteringer hjelper virksomheten å fokusere på det som gir verdiskapning og samtidig minimere ressursbruk på andre områder. Gjennom effektive strategiprosesser hjelper Solve virksomheter å identifisere virkelige drivere for utvikling og vekst. Vår metodikk bygger på beste praksis i næringsliv og akademia. Solve kan bistå i utviklingen av:

  • Forretningsstrategi
  • Merkevarestrategi
  • Markedsstrategi
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Målgruppestrategi
  • Budskapsstrategi
  • Employer branding-strategi
 • Endre

  Ledelsen i et selskap har ofte begrensede ressurser til å fokusere på utvikling parallelt med daglig drift. Solve hjelper selskaper i planlegging og gjennomføring av forbedrings- og omstillingsprosjekter. Vi har lang erfaring med endringsprosesser, og resultatet blir varige vekst- og effektiviseringsgevinster. Våre tjenester inkluderer:

  • Organisasjonsutvikling
  • Produksjons- og driftsoptimalisering
  • Oppkjøpsprosesser
  • Kommunikasjon i endringsprosesser