Behandling av personopplysninger på https://www.solve.no

De som besøker våre hjemmesider kan frivillig oppgi personopplysninger når de selv sender en e-post til våre ansatte.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av opplysningene er som regel samtykke fra den enkelte, eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

Hvordan bruker vi informasjonen

E-post og telefon

Solve forretningspartner bruker denne informasjonen til kommunikasjon med våre kunder eller de som er interessert i våre tjenester. Når vi kommuniserer via e-post eller telefon vil personopplysninger som regel lagres i våre systemer. Dette kan være opplysninger som navn, telefon og e-post. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor den registrerte, hvor det rettslige grunnlaget for behandling enten er etter samtykke eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

Bruk av informasjonskapsler

Solve forretningspartner samler inn opplysninger om besøkende på www.solve.no ved bruk av informasjonskapsler og gjennom bruk av analyseverktøyet Google Analytics. En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil, som nettstedet du besøker, lagrer på din pc. I denne filen ligger det blant annet informasjon om hvilke sider som blir besøkt på nettstedet.

Disse opplysningene vi innhenter, er informasjon som ikke kan spores til deg som person. Denne informasjonen blir samlet inn for å gi oss statistikk som vi bruker til å forbedre nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Den innsamlede opplysningen kan ikke vil knyttes til deg som person. Informasjonen som innhentes mens du er på våre hjemmesider blir videresendt og lagret hos Google Inc. IP-adresser blir lagret, men kan ikke bli skilt ut enkeltvis. Informasjon fra Google Analytics utleveres ikke fra Solve forretningspartner eller våre partnere til andre aktører. Google kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Googles vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til andre data Google besitter. Les mer om Google Analytics her.

Våre leverandører

Solve forretningspartner har eksterne leverandører for utvikling og lagring av våre hjemmesider. AGS IT-partner er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Det er Syse som drifter serveren nettstedet ligger på. AGS IT-partner vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere i Norge som driftes av Syse. Det er kun Solve forretningspartner og AGS IT-partner som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Lagring av personopplysninger

Solve forretningspartner lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og gjennomfører til enhver tid nødvendige tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet og sikkerhet for personopplysningene.

Det registreres ulike typer personopplysninger i våre forretningssystem. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i tråd med gjeldende personvernlovgivning og regnskapslovgivning.

Solve forretningspartner gjennomfører jevnlig kontroller for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personopplysningene. For oss er sikkerhet viktig.

Sletting av personopplysninger

Solve forretningspartner ønsker ikke å oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle vår forpliktelse overfor deg. Så lenge vi har samtykke fra deg til å behandle opplysningene, vil de oppbevares trygt og behandles konfidensielt.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil behandle personopplysninger så lenge vi har rettslig grunnlag for det, som er gitt gjennom ditt samtykke, etter avtale eller hvor annen lovgivning pålegger oss å oppbevare opplysningene.

Bruk av «cookies»

På samme måte som mange andre nettsteder, bruker også dette nettstedet cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på PC-en din av nettsteder du besøker. De samler data om dine surfevaner og identifiserer deg ikke som et individ. Dette hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du fjerne cookiene som blir lagret på din PC, via nettleseren din. Dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Tredjeparts spørringer

Dette er spørringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter noen informasjonskapsler, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer.

Dine rettigheter

Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg og kan til enhver tid kreve retting, korrigering eller sletting av opplysningene vi behandler. Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til Solve forretningspartner enten via telefon eller e-post:

helpdesk@solve.no

930 00 360

Dersom du mener vår behandling er i strid med gjeldende personvernlovgivning kan dette klages inn til Datatilsynet.