Lønnstjenester

Lønnsområdet er komplekst for de fleste bedrifter. Vi hjelper deg med lønnskjøring og lønnsutbetaling, og sørger for at rett lønn blir utbetalt til rett tid til rett person. Vi har i dag små og store selskaper som kunder og håndterer ca. 600 lønnsslipper i måneden.

 • Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk
 • Vi håndterer ulike former for avlønning
 • Vi har oppdaterte og moderne systemer
 • Vi håndterer all offentlig rapportering
 • Vi bidrar med personaladministrasjon

Regnskap

Regnskap handler om mer enn teknisk bokføring og tørre tall. Ved hjelp av effektive arbeidsrutiner og oppdatert teknologi leverer vi regnskaper for en rekke ulike kunder hver måned.
Bilagsbehandling, skanning og attestasjon ved hjelp av elektronisk fakturabehandling.

 • Betalingsrutiner og remittering
 • Avstemming av balanseposter
 • Merverdiavgifts oppgjør
 • Lovpålagte regnskapsstatistikker
 • Prosjektregnskap med tilhørende systemer og rutiner
 • Rapportering- og avviksanalyse

Se forøvrig våre controllertjenester.

Årsoppgjør

Årsoppgjøret krever vanligvis betydelige ressurser av selskapets ansatte. Solve planlegger og gjennomfører fullstendige årsoppgjør fra A-Å for en rekke kunder hvert år.

 • Årsoppgjørsdokumentasjon og avstemminger
 • Dialog og oppfølging med revisor
 • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap, noter og kontantstrømanalyse, samt konsernregnskap både innen Ngaap og IFRS
 • Bistand til årsberetninger, styreberetninger, generalforsamling etc.
 • Offentlige rapporteringer og aksjonærregisteroppgaver etc.

Konsernregnskap

En effektiv økonomisk rapporteringsprosess er avgjørende for store og mellomstore konsern. Solve tilbyr konsernregnskap og konsolidering til alle selskaper som har behov for løpende rapportering til styret, eiere eller andre stakeholders.

 • Implementering av rapporterings- og finansinstrukser
 • Forestå konsolidering og utarbeidelse av konsernrapportering
 • Kurs og opplæring innen konsernregnskap

Controlling

De fleste selskaper opplever økte krav til konkurransekraft og pressede marginer. Solve har kompetente controllere med bred og solid erfaring fra ulike selskap og bransjer. Spesielt innenfor prosjekter og entreprisekontrakter har vi unik kompetanse, systemer og rutiner. Solve bistår med å sikre effektive arbeidsrutiner og at oppfølging, rapportering og analyser av prosjekter og finansregnskap gjennomføres på en betryggende måte.

 • Prosjektregnskap etter anleggskontrakter
 • Periodeavslutning og utarbeidelse av månedsrapporteringer etc.
 • Avviksanalyser
 • Budsjett- og prognosearbeid
 • Likviditetsprognoser
 • Skattefunn- og annen offentlig rapportering
 • Annen konsulentbistand og rådgivning overfor selskaper og økonomiledere.

Ønsker du å vite hva vi kan gjøre for deg?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.