Tett på Solve
  • Del:

I Solve ønsker vi  å være tett på våre kunder og samarbeidspartnere. På disse sidene vil vi dele nyttig informasjon og fortelle våre historier, både de små og de litt større.

Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering

Tenden Advokatfirma og Solve Forretningsparter inviterer til kurs fordelt over tre frokostseminarer i hver av byene Skien, Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg

les mer »

Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer

Bruk av medarbeidersamtaler er et nyttig verktøy for oppfølging ansatte. Mange opplever at gjennomføring av medarbeidersamtaler oppleves positivt, men mange har også mindre gode erfaringer. 

les mer »

Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt

Oppfølging av sykefravær skjer best gjennom et tett samarbeid mellom den sykemeldte, arbeidsgiver, lege og andre. Vår erfaring viser at initiativ og engasjement fra arbeidsgiver tidlig i oppfølgingsprosessen er positivt og ofte reduserer både ulempene og lengden på fraværet.

...
les mer »

Likviditetsprognoser

Alle virksomheter har behov for å ha kontroll over forventet likviditetsutvikling. Vi erfarer at typiske prosjektorganisasjoner har særlige utfordringer i denne sammenheng som følge av at innbetalinger gjerne skjer ufrekvent, ofte med lange opphold imellom og med store beløp.

les mer »

Onboarding - introduksjon og opplæring av nyansatte

Vår erfaring viser at godt planlagt og gjennomført onboarding er lønnsomt. Ved å ha en planmessig organisering av introduksjon til arbeidsoppgaver, arbeidsplassen som sådan og nye kolleger vil den nyansatte raskere innrette seg i tråd med organisasjonskulturen og bli en effektiv ...

les mer »

Bruker du mye tid på håndtering av

I prosjektvirksomheter er det som regel store forskjeller mellom de bokførte regnskapspostene og den faktiske verdiskapningen, dette er «Varer i Arbeid» (VIA).

les mer »

Prosjektregnskap som styringsverktøy for bedre kontroll av dine prosjekter

Gjennom det siste halve året har vi snakket om temaer rundt prosjektregnskap og kontroll. Vi har vært innom emner som; effektiv bruk av prosjektregnskap, kalkyler, timer i prosjekt, DB prognoser og VIA verktøy.

les mer »

E-bok om Prosjektregnskap som styringsverktøy

I denne boken vil du finne mer om det vi mener er de viktigste fasene i ett prosjekt/prosjektregnskap og de rutinene som følger med.

les mer »

DB prognoser og Datakvalitet

Evnen til å jobbe i forkant er avgjørende for å sikre kontinuerlig kontroll på prosjekter og selskapets likviditet. Vårt hovedfokus er derfor på prognoser i stedet for historisk rapportering.

les mer »

Det florerer av ERP-systemer

For norske bedrifter har forretningssystemet blir mer forretningskritisk enn noensinne. Mange skal erstatte foreldet teknologi og det er mye å velge i.

les mer »
Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser