Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt

Oppfølging av sykefravær skjer best gjennom et tett samarbeid mellom den sykemeldte, arbeidsgiver, lege og andre. Vår erfaring viser at initiativ og engasjement fra arbeidsgiver tidlig i oppfølgingsprosessen er positivt og ofte reduserer både ulempene og lengden på fraværet.

For å ha godt grep om sykefraværsoppfølging må det ligge godt innarbeidede rutiner i bunn. Alle ansatte bør kjenne disse rutinene og personalledere må kunne de godt.

Arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å legge arbeidet til rette for den sykemeldte så langt det er mulig, og den sykemeldte har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Ved å ha gode rutiner og kompetanse på plass er det som oftest uproblematisk å håndtere utfordringer i dette skjæringspunktet.

Solve har solid erfaring i utarbeidelse, tilpasning og bruk av rutiner til bruk ved oppfølging av sykefravær. Slike rutiner bygges opp rundt de oppfølgingsaktiviteter NAV har fastsatt og de regler som gjelder for IA-virksomheter der det er aktuelt.

Vi tar gjerne på oss oppdrag med å revidere eksisterende rutiner, utarbeide nye, gjennomføre brukeropplæring og gi råd i konkrete saker.

Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser