Likviditetsprognoser

Alle virksomheter har behov for å ha kontroll over forventet likviditetsutvikling. Vi erfarer at typiske prosjektorganisasjoner har særlige utfordringer i denne sammenheng som følge av at innbetalinger gjerne skjer ufrekvent, ofte med lange opphold imellom og med store beløp.

Vi erfarer at mange virksomheter bruker mye tid og krefter på manuelle likviditetsprognoser. Det går med mye tid når grunnlagsdata skal hentes manuelt ut fra forskjellige systemer og ofte dupliseres data i et eget excel-verktøy som krever mye bearbeiding fra gang til gang. Ofte ser vi at grunnlagsdata i eksisterende systemer i liten grad utnyttes på en automatisert måte. 

Hos flere av våre kunder har vi sett at vi er i stand til å automatisere og effektivisere arbeidet med å fremskaffe gode likviditetsprognoser. Vi har bygget likviditetsmodeller i Excel som automatisk trekker ut grunnlagsdata fra eksisterende systemer. Dermed går det svært raskt å oppdatere prognoser med nye og ferske data. Tid frigjøres fra arbeid med å skaffe seg oversikt til å kunne gjøre noe med utfordringene.

I det korte bildet henter vi automatisk data fra kunde- og leverandør-reskontro og stiller opp inn- og utbetalinger fra disse kildene. I den mellomlange horisonten henter vi data fra ordre/faktura samt fra bestillingssystemet og setter opp inn- og utbetalinger basert på disse kildene. I det lange bildet henter vi informasjon fra CRM-systemet og setter opp inn- og utbetalinger fra denne kilden.  Vi henter også data fra finansbudsjettet når dette er riktig. Ofte gjelder det utbetalinger som det ikke lages bestillinger på samt faste avtaler. Modellen tar hensyn til terminer for MVA og arbeidsgiveravgift samt lønn og feriepenger.

Nøkkelen til gode likviditetsprognoser ligger i høy kvalitet på grunnlagsdata. Oppdaterte ERP-systemer og CRM-systemer er dermed en viktig forutsetning. I samarbeid med våre kunder har vi hjulpet kundene til å opprettholde høy datakvalitet i grunnsystemene. Når kvaliteten på grunndata er høy ser vi at det går svært raskt å få opp en troverdig likviditetsprognose.

Ta kontakt dersom du er interessert i et uforpliktende møte hvor vi undersøker om vi kan effektivisere arbeidet med likviditetsprognoser hos dere.

Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser