Onboarding - introduksjon og opplæring av nyansatte

Vår erfaring viser at godt planlagt og gjennomført onboarding er lønnsomt. Ved å ha en planmessig organisering av introduksjon til arbeidsoppgaver, arbeidsplassen som sådan og nye kolleger vil den nyansatte raskere innrette seg i tråd med organisasjonskulturen og bli en effektiv og bidragsytende medarbeider.

Vi vet at mange bedrifter ikke har satt introduksjon og opplæring av nyansatte i system. Vi vet også at de som etablerer gode rutiner for onboarding fortsetter å bruke disse fordi det er effektivt og lønnsomt.  

Det tar 6 til 12 måneder for en nyansatt å finne seg godt til rette i ny jobb. I denne perioden skal ikke bare den nyansatte tilpasse seg den rollen som var definert og beskrevet i forkant av rekrutteringen, selskapet skal også bli kjent med den nyansatte og få mulighet til å justere og tilpasse den aktuelle stilling optimalt.

En godt organisert onboarding bidrar til at den nyansatte:

  • Raskere fyller sin stilling og sin rolle i organisasjonen
  • Tidlig blir introdusert til og blir fortrolig med selskapets mål, visjoner, utfordringer og muligheter
  • Opplever å bli tatt godt imot og gis mulighet til å påvirke sin egen utvikling over tid

Gode og synlige rutiner for onboarding motiverer alle ansatte. Det bidrar til samhold, samarbeid og godt arbeidsmiljø, det bidrar til utvikling av ledere på ulike nivå og det bidrar ikke minst til effektiv og lønnsom drift.

Solve Forretningspartner kan onboarding. Vi har lang erfaring og god kompetanse på hvordan onboarding organiseres og gjennomføres på en effektiv måte.

Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser