Prosjektregnskap som styringsverktøy for bedre kontroll av dine prosjekter

Gjennom det siste halve året har vi snakket om temaer rundt prosjektregnskap og kontroll. Vi har vært innom emner som; effektiv bruk av prosjektregnskap, kalkyler, timer i prosjekt, DB prognoser og VIA verktøy.

Med økonomiansvar i deres selskap eller som prosjektleder for deres prosjekter, kjenner du deg kanskje igjen i dette:

«Vi kan ha utfordringer med å ha det rette kostnadsbildet i våre prosjekter»,

I e-boken "Prosjektregnskap som styringsverktøy" får du gode råd og mer innsikt i hvordan du kan jobbe mer effektivt med prosjektregnskap. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Uansett hva slags prosjekt du gjennomfører er det vesentlig å ha kontroll på de faktiske påløpte kostnadene og ikke minst hva du kan forvente skal påløpe av kostnader. I tillegg er det minst like avgjørende å ha kontroll på inntektene og de løpende endringene som gjøres underveis.

Last ned e-boken «Prosjektregnskap som styringsverktøy» gratis her

Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser