E-bok om Prosjektregnskap som styringsverktøy

I denne boken vil du finne mer om det vi mener er de viktigste fasene i ett prosjekt/prosjektregnskap og de rutinene som følger med.

  • Kalkyle
  • Aktivitetsstruktur
  • Realistiske fremdriftsvurderinger
  • Rapportering
  • Oppfølging

Du vil også få tilgang til en mal for prosjektregnskap og kalkyle.

Vi håper lesningen inspirerer til utvikling og effektivisering av deres rutiner og prosjektregnskap og hører gjerne fra deg om du har noen spørsmål eller innspill.

* Påkrevd

Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser