Det florerer av ERP-systemer

For norske bedrifter har forretningssystemet blir mer forretningskritisk enn noensinne. Mange skal erstatte foreldet teknologi og det er mye å velge i.

I en undersøkelse fra HerbertNathan & Co går det frem at hovedårsaken til at norske selskaper vurderer et nytt ERP-system er å erstatte foreldet teknologi. Dernest å effektivisere forretningsprosesser.

I rapporten "Forretningssystemer i Norge" skriver ERP-rådgivningsfirmaet at ordreproduserende virksomheter, hvor forretningssystemet understøtter kjerneprosesser som ordremottak, produksjon og utlevering, er ERP veldig forretningskritisk. Desto tettere man elektronisk er tilknyttet sine kunder og leverandører, jo mer kritisk vil altså forretningssystemet være for virksomheten.

I andre bransjer hvor systemene ikke griper direkte inn i informasjonsutvekslingen med forretningsforbindelsene, vil man kunne leve uten en integrert ERP løsning. I rapporten trekkes det imidlertid frem at eksterne forhold vil sette nye krav til forretningssystemet. For eksempel at statlige virksomheter kun nå akseptere faktura i samsvar med EHF (Elektronisk HandelsFormat).

- Den elektroniske samhandelen blir viktigere med økte krav til leveringshastighet og presisjon, og det stilles derfor større krav til et korrekt oppdatert og riktig formatert datagrunnlag, heter det i rapporten.

Vi kan dele de tilgjengelige ERP-systemene på det norske markedet opp i fire hovedkategorier:
Mikro, små, mellomstore og store.
Blant de store finner vi kjente navn som SAP, IFS, Infor LN og M3.
Blant de mellomstore finner vi blant annet Microsoft sine to storselgere; Dynamics AX og Dynamics NAV. I tillegg posisjonerer Visma seg i denne kategorien.

De ulike systemene kan også deles vertikalt i "Handel- og tjenesteorientering" og "Industri- og logistikkorientering". Visma ligger i den første delen mens SAP, IFS, Infor LN og M3 og Microsoft Dynamics AX og NAV ligger i den andre.

Solve har satset på Microsoft Dynamics NAV (NAV) sammen med vår partner Oseberg Solutions AS. Vi leverer en komplett løsning for prosjektregnskap spesielt utviklet for industri- og logistikkbedrifter som jobber prosjektorientert. Løsningen er tett integrert med NAV.

Effektiv bruk av prosjektregnskap

Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser