DB prognoser og Datakvalitet

Evnen til å jobbe i forkant er avgjørende for å sikre kontinuerlig kontroll på prosjekter og selskapets likviditet. Vårt hovedfokus er derfor på prognoser i stedet for historisk rapportering.

-Mange prosjektorganisasjoner har gode rapporter som viser hva som har skjedd i prosjektene, men mangler gode verktøy på prognoser. Spesielt er en total prognoserapport som samler informasjonen fra prosjektene på en helhetlig måte mangelvare. Dette har motivert oss i utarbeidelsen av Solves prosjektstyringsmetodikk, sier Anders Jensen, Administrerende Direktør i Solve.

Kjernen i gode prognoser er høy datakvalitet. Det må arbeides metodisk med å fore ERP-systemet med korrekte og fullstendige data på alle de aktive prosjektene. Hyppige prosjektrevisjoner er en fordel og de beste klarer å utarbeide dette månedlig. Ved tilsvarende å vedlikeholde informasjon om aktive tilbud og prospekter blir man i stand til også å lage prognoser for en horisont som går bakenfor de aktive prosjektene.

-Med korrekte og fullstendige data på plass er jobben med å lage pålitelige prognoser relativt enkel. Vi benytter informasjon om det enkelte prosjekt-, tilbud- og prospektsdekningsbidrag pr mnd til å produsere en dekningsbidragsprognose for hele selskapet. Samlet dekningsbidrag vises sammen med siste prognose for selskapets faste kostnader slik at selskapets forventede overskudd blir lett synlig, sier Jensen.

En dekningsbidragsprognose er et viktig planleggingsverktøy som kan støtte ledelsen i tidlige beslutninger om bemanningsjusteringer og kostnadstilpasninger.

Har dere kontroll på timeforbruket på de ulike disiplinene i prosjektet?

Kalkyleverktøy 

Effektiv bruk av prosjektregnskap

Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser