Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer

Bruk av medarbeidersamtaler er et nyttig verktøy for oppfølging ansatte. Mange opplever at gjennomføring av medarbeidersamtaler oppleves positivt, men mange har også mindre gode erfaringer. 

For å opprettholde god effekt av medarbeidersamtaler over tid erfarer vi at følgende forutsetninger må legges til grunn:

 • Leder og medarbeider må være likeverdige samtaleparter
 • Hensikten med samtalen er å utvikle tillit og åpenhet i den daglige kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Samtalen skal fokusere på de daglige arbeidsoppgaver, samarbeidsforhold og faglig og personlig utvikling

Solves konsept for bruk av medarbeidersamtaler har en enkel og velprøvd oppbygging. Både ved første gangs bruk eller ved restart er det viktig at brukerne – både ledere og medarbeidere – introduseres til samtalesystemet. Det sikrer god kvalitet i samtalen og gjør oppfølgingen deretter mye bedre. Temaene i samtalen er: 

 • Tilbakeblikk - oppgaver og resultater. Skue bakover for å se hvordan det har gått
 • Samarbeid (over – under- sideveis)
 • Oppgaver fremover (ønsker - planer - behov)
 • Faglig og personlig utvikling (mål)
 • Annet (når vi likevel sitter sammen)

Systematisk bruk av medarbeidersamtaler gir god effekt over tid, det motiverer og trygger de ansatte, og bidrar til trening og utvikling av ledere. Samtalekonseptet kan også brukes med god effekt under onboarding.

Videre er det ikke uvanlig å knytte det sammen med karriereutvikling, opplæringsplanlegging, m.m. 
Solve deler gjerne sitt konsept for bruk av medarbeidersamtaler med andre. Vi har solid erfaring med introduksjon til og opplæring i bruken.

 

Siste artikler
 • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
 • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
 • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
 • Likviditetsprognoser