Kundecase NRC Rail Norge
  • Del:

Utvidet oppdrag for NRC Rail Norge

- Utvidet oppdrag for NRC Rail Norge

Solve har fått utvidet oppdrag på regnskapstjenester for selskapene NRC Rail Norge AS og NRC Rail Group AS.

I løpet av årets første kvartal tok Solve over bilagshåndteringen i daværende Team Bane AS. Oppdraget bestod i å håndtere alle inngående bilag til og med kontering av disse. Fredag 06. november ble oppdraget utvidet til fullstendig regnskapshåndtering for selskapene NRC Rail Norge AS og NRC Rail Group AS.

NRC Rail Norge er et selskap i NRC Gruppen og er en totalleverandør innen utbygging og vedlikehold av banerelatert infrastruktur – jernbane, trikk og T-bane. NRC Rail Norge har hovedkontor på Lillestrøm og har oppdrag over hele Norge med klare ambisjoner om å være en ledende norsk aktør. Totalt er NRC 148 ansatte i Norge og leier inn ekspertise og ekstra mannskap ved behov.

Les mer om NRC Rail Norge

"Under forhandlingen om å utvide samarbeidet med Solve var det helt nødvendig at det ble utvist stor grad av fleksibilitet, blant annet i form av deres tilstedeværelse hos oss på Lillestrøm. Solve har levert i tråd med våre forventninger helt siden vårt samarbeid startet og det var naturlig å ønske seg ett utvidet samarbeid. Når de i tillegg klarer å være tilstede på Lillestrøm inntil 4 dager i uken, var valget enkelt", sier Administrerende Direktør i NRC Group, Øivind Horpestad. 

Oppdraget til Solve omfatter nå all håndtering av inngående og utgående faktura, samarbeid med factoring-selskap, remittering, betalinger, bankavstemming, behandling av utlegg fra ansatte, MVA-avstemming og - rapportering, aktiva og avskrivninger, diverse bilag og avstemminger. 

"Jeg er svært glad for at Solve ble valgt som leverandør når NRC Rail Group vurderte beste løsning for sitt regnskapsbehov fremover. Vår visjon er å være en fremragende forretningspartner for våre kunder, og vi skal være best på helhetlige støttefunksjoner for prosjektorganisasjoner. NRC Rail Group driver utstrakt prosjektvirksomhet og er etter mitt syn en perfekt match for Solve. Vi skal legge kraft og engasjement i å gjøre NRC Rail Group bedre. Det skal vi oppnå ved å levere våre tjenester slik at NRC Rail Group kan konsentrere seg utelukkende om sin egen kjernevirksomhet." sier Anders Jensen, Administrende Direktør i Solve.

Med en omsetning på omtrent 330 MNOK i 2014, som er 147 ganger mer enn i 2011, ble NRC Rail Norge (Team Bane) kåret til årets Gaselle i Akershus. Vi gratulerer med utmerkelsen!

Les mer om kåringen i Dagens Næringsliv