Kundecase Høyer Odda
  • Del:

Leveranse av økonomistyring i prosjekt til Høyer Odda

- Leveranse av økonomistyring i prosjekt til Høyer Odda

Solve leverer nye systemer og rutiner for økonomistyring i prosjekt til Høyer Odda.

-Vårt hovedfokus var på prosjektstyring og at det skulle være enkelt, samtidig som nødvendig detaljinformasjon måtte håndteres. Avgjørende var også fokus på brukervennlighet for prosjektlederne, sier Randi Øyre Opedal, Økonomisjef i Høyer Odda.

Høyer Odda og Solve inngikk et samarbeid i slutten av 2015 og det ble gjennomført ett forprosjekt i første halvår 2016. Resultatene etter forprosjektet ble presentert for Høyer Odda i mai 2016 og det ble besluttet å innføre nytt ERP system med solide rutiner for håndtering av økonomistyring i deres prosjekter. 

-Sammenlignet med de andre alternativene var Solve sin løsning også prismessig mye gunstigere, fortsetter Opedal.

Høyer Odda har valgt å innføre NAV 2016 i kombinasjon med Jet Reports som rapportverktøy. Det innføres nye rutiner for prosjektoppfølging, hvor målet er en bedre styring av DB og estimater underveis i prosjektene. Solve står for hele leveransen, inkludert opplæring og igangkjøring.

-Det er viktig å tenke på at et skifte av sentrale systemer alltid vil være en tøff og til dels vanskelig prosess. Underveis i prosjektet har vi støtt på utfordringer som vi sammen med Solve har løst på en god og tilfredsstillende måte, avslutter Opedal.

Vi er stolte av å bli den foretrukne leverandøren av økonomistyring og prosjektoppfølging til Høyer Odda og ser frem til et langt og godt samarbeid. 

Høyer Odda AS er en ingeniør- og entreprenørforretning med lang erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. De utfører alle typer bygg- og anleggsarbeid, industrivedlikehold, ildfastmuring m.m. De har et eget moderne blandeverk for ferdigbetong, og kjører betong til hele indre Hardanger med 4 betongbiler og en betongpumpe.

Selskapet holder til på Eitrheim Industriområde i Odda med kontor, lager og betongblandeverk. De har ca 70 ansatte og omsetningen var i overkant av 126 millioner i 2015. Deres arbeidsområde er hovedsakelig i Hardangerregionen.

Stor takk til Høyer Odda som har vist oss tillit og valgt løsninger fra Solve Forretningspartner

Les mer om Høyer Odda