Kundecase Ard Group
  • Del:

Stort engasjement for Engage medarbeiderundersøkelse

- Stort engasjement for Engage medarbeiderundersøkelse

Solve gjennomfører i høst medarbeiderundersøkelsen "Engage" for flere av selskapene i Ard Group. "Engage Medarbeiderundersøkelse er en bevist valgt strategi fra Ard Group for sine virksomheter for å få engasjerte medarbeidere, og alle selskapene skal gjennomføre medarbeiderundersøkelsen minst en gang i året", sier Børre Nordheim-Larsen, CEO i Ard Group.

"Medarbeiderundersøkelser er et viktig virkemiddel for selskaper som har som mål å bli mer konkurransedyktige, fordi du er nødt til å ha med deg dine medarbeiderne, og de må være engasjerte, for å klare det. Gjennom Engage værer man understrømninger i organisasjonen og de ansatte involveres i forbedringsarbeidet".

Spørsmålene i seg selv bidrar til at de ansatte føler at selskapet bryr seg om deres mening. Videre vil resultatene brukes til å finne ut hva de ansatte er fornøyd og mindre fornøyd med. "Her får ledelsen svart på hvitt vite hvor de bør legge innsatsen. De slipper dermed å bruke tid og penger på forbedringstiltak som kanskje ikke fungerer", sier Unni Hafskjold Øvrehus, HR-konsulent i Solve. "Jeg har opplevd at ledere får vite om misnøye de ikke hadde anelse om at eksisterte i deres avdeling. Et lite grep som ikke kostet selskapet noen ting, og de ansatte følte seg virkelig verdsatt". 

"Men viktigst av alt er hvordan selskapene bruker resultatene", påpeker Unni. "Legges det i en skrivebordsskuff, er det nærmest penger ut av vinduet. Settes det derimot av litt tid til å forstå resultatene og til å sette i gang tiltak, får selskapene virkelig tilbake for investeringen. Solve hjelper selskapene med å tolke resultatene og til å sette i gang de riktige tiltakene for det aktuelle selskapet. "Se for deg dette", sier Unni, "ledelsen og medarbeidere kommer sammen for å gjøre arbeidsplassen deres til et bedre sted å jobbe. Dét fører til økt engasjementet i hele organisasjonen!".

Undersøkelsen bygger på forskningen fra den amerikanske Galluporganisasjonen, og viser at selskaper som scorer høyt på engasjement opplever at turnover og sykefravær går ned, i tillegg til at kundetilfredshet, produktivitet og lønnsomheten går opp. "Undersøkelsen skal skape verdi hos våre kunder", forteller Unni. "Vi hjelper kundene våre å få til dette".