Kundecase NLI Subsea Service
  • Del:

Endringsprosjekt gjennomført hos NLI Subsea Service

- Endringsprosjekt gjennomført hos NLI Subsea Service

Ledelsen i et selskap har ofte begrensede ressurser til å fokusere på utvikling parallelt med den daglige driften. Solve har lang erfaring med endringsprosesser og vi bistår selskaper i planlegging og gjennomføring av forbedrings- og omstillingsprosjekter. Vi har som målsetning å bidra med endringer som gir varige effektivitetsgevinster for våre kunder. Gjennom nært samarbeid med ledelsen i selskapet utarbeider vi detaljerte prosjektplaner for optimal prosessflyt og måloppnåelse.

Som en del av en større omstillingsprosess besluttet NLI Subsea Service i 2014 å endre sin produktportefølje. Fremtidig produksjon skal spisse mot subsea-verktøy. Beslutningen medførte at maskineringskapasiteten måtte styrkes samt oppstart av cladding sveising, noe som var nytt for NLI Subsea Service.

Prosjektet hadde oppstart i mars og innebar blant annet flytting av maskiner internt i maskinverksted, innkjøp og henting av nye maskiner, montering av ny cladding celle, bygging av separat målerom og kompetanseutvikling hos de ansatte.

Solve fikk i oppdrag å gjennomføre prosjektet. I tett samarbeid med ledelsen bistod vi i planleggingen og utarbeidet budsjett og gjennomføringsplan for flytteprosessen for å sikre effektiv måloppnåelse. Vi samarbeidet tett med produksjonssjef Frode Jacobsen for å sikre at nødvendig opplæring av de ansatte og igangkjøring av produksjon kunne starte når prosjektet ble fullført i juni.

- Vi har vært igjennom en et spennende år med installasjon av tre nye maskiner i vårt maskineringsverksted samt flytting av tre eksisterende. I en travel produksjonshverdag har det vært helt nødvendig å få ekstern hjelp for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt raskt og effektivt. Samarbeidet med Solve Forretningspartner AS har fungert svært godt og alle maskinene kom raskt i drift og i henhold til planlagt kost. Med økt dreiekapasitet og nyanskaffet målemaskin samt claddingsenter har NLI Subsea Service nå styrket sin posisjon som leverandør av subsea produkter som caps, clamps, hubs og tools.

Vi takker for et spennende oppdrag og ser fram til videre samarbeide.