Kundecase NLI Engineering
  • Del:

Effektiv løsning for oppfølging av timeføring for NLI Engineering as

- Effektiv løsning for oppfølging av timeføring for NLI Engineering as

Solve har laget en løsning som bidrar til å effektivisere administrative oppgaver, som oppfølging av timeregistrering. NLI Engineering as er en av våre kunder som har tatt i bruk denne løsningen.

- Det er svært viktig for oss at vi har oversikt over alle timer til enhver tid, sier Jan Erik Bjørge, administrerende direktør i NLI Engineering. Løsningen er enkel, men likevel svært nyttig for oss. Den har bidratt til at vi nå langt raskere enn tidligere får inn timene og dermed også raskere får fakturert våre kunder.

Løsningen vi har laget er en automatisk påminnelse per mail til de ansatte som ikke har ført sine timer innen fristen. Påfølgende dag sendes det ut en rapport til alle som er ansvarlig for å godkjenne timer. Denne rapporten inneholder en oversikt over de timene som er levert inn på de ulike prosjektene og aktivitetene. Mottakerne av denne rapporten er prosjektledere og avdelingsledere, som da kan følge opp sine medarbeidere og gjøre korrigeringer om det er behov for dette. I tillegg mottar administrerende direktør i selskapet en totalrapport som viser alle ansattes timer. Ved hjelp av denne kan han se den totale timeoversikten og enkelt følge opp der det er behov.

NLI Engineering er en høyt kvalifisert leverandør av ingeniørtjenester mot offshore FPSO-og riggmarkedet innenfor topside, MMO og boresegmentet. NLI Engineering er også ansvarlig for å levere små og mellomstore turn key prosjekter (EPC) i samarbeid med de andre NLI selskapene.

Her kan du lese mer om våre tjenester innenfor Navision. Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.