Kundecase Ard Group as
  • Del:

Solve tar hånd om konsernregnskapet for Ard

- Solve tar hånd om konsernregnskapet for Ard

– En effektiv rapporteringsprosess er en nødvendighet for oss, sier Deputy CEO i Ard, Helge Havskjold. Solve var et naturlig valg som samarbeidspartner for å ivareta vår finansielle rapportering.

Ard Group er et privateid investeringsselskap. I tillegg til vårt eget Solve Forretningspartner, består deres portefølje av konsernene NLI, Rainpower, Sunkost, NorgesEiendom, Straum og Mustad. Gruppen utgjør nærmere 1900 ansatte og vil i 2012 omsette for ca. 3 milliarder kroner.

Solve er valgt som partner for Ard for å sikre deres behov for økonomisk rapportering. Vi benytter Cognos Controller som rapporterings- og konsolideringssystem for alle deres selskaper. Solve er systemeier og ansvarlig for vedlikeholdet av Cognos. Videre er vi Ards partner i implementeringsprosessen og står for opplæring i systemet når det er påkrevet. Som en del av en helhetlig avtale med Ard, skal Solve også bistå flere av underkonsernene med deres løpende rapportering og konsolidering.

-Solve er en kompetent og løsningsorientert samarbeidspartner og vi er trygge på at Ards behov for konsolidert rapportering ivaretas, sier Helge Havskjold.

Les mer om Ard Group