Tett på Solve
  • Del:

I Solve ønsker vi  å være tett på våre kunder og samarbeidspartnere. På disse sidene vil vi dele nyttig informasjon og fortelle våre historier, både de små og de litt større.

Hvordan jobber du med kompetanseutvikling i prosjektarbeid?

Vi har i tidligere innlegg om Strategisk-HR tatt opp viktigheten av å jobbe med kompetanseutvikling. For hvordan jobber man optimalt med dette? Hva er metodikken, og hva betyr det å jobbe strategisk, systematisk og lønnsomt med kompetansebygging? 

les mer »

Har dere kontroll på timeforbruket på de ulike disiplinene i prosjektet?

-Vi opplever ofte at det kan være vanskelig å ha god oversikt og kontroll på timer i prosjektet, det er også ofte utfordringer å koble de rette timene på de rette aktivitetene. Det kan være flere grunner til dette, vi tror at det ofte kan skyldes sviktende rutiner og lite ...

les mer »

Kalkyleverktøy

Det finnes mange gode kalkyleverktøy og noen er tilpasset enkelte bransjer. Om man velger å benytte standard kalkyleverktøy er det viktig at det gir rom for selskapsspesifikk input.

les mer »

Innsikt og involvering

Invester i innsikt og involvering. Det er Solves anbefaling for å skape varige verdier av strategiprosessene.

les mer »

Effektiv bruk av prosjektregnskap

Mange prosjektorganisasjoner har verktøy for å finne økonomisk historikk i prosjekter, men mangler gode verktøy på prognoser. Dette har motivert oss i utarbeidelsen av Solve sin prosjektstyringsmetodikk. 

les mer »

Engage - Mer enn en medarbeiderundersøkelse

Engage handler om involvering.

En rekke studier har de senere årene påvist at engasjerte arbeidsgrupper har betydelig økt sannsynlighet for å oppnå bedre resultater i form av redusert turnover og sykefravær, økt produktivitet, økt kundelojalitet og bedre helse, ...

les mer »

Strategisk HR - Hvor viktig er det egentlig?

"Det er menneskene som skaper verdier" og "de ansatte er de viktigeste for en bedrift"

Vi hører det overalt, av alle ledere, oftest under julebordtaler og firmafest, så vel som i rekrutteringssammenheng. Hvor mange opplever at deres organisasjon faktisk tar dette på alvor? Og ...

les mer »

Med fokus på miljø og sikkerhet

Vi i Solve har høyt fokus på riktig og sikker avhending av vårt EE-avfall. Gjennom samarbeid med Greentech, sikrer Solve blant annet sletting av alle data, sensitive eller ei, som kan ligge på en PC. 

les mer »

Tid til å bli bedre på hverdagsledelse?

Personalledere har mye ansvar og mange å tilfredsstille. Vi gir deg kunnskap om, og trening i, å være en god personalleder, slik at du mer effektivt kan oppnå tilfredse og lønnsomme medarbeidere.

 

les mer »

Mytos - full oversikt over mobilkostnadene

Solve har startet opp pilot på Mytos denne måneden. Mytos er en nettbasert tjeneste som gir bedriften full oversikt over mobilkostnadene i selskapet. Systemet foretar automatisk lønnstrekk av privat bruk og rapportering av mobilskatt til myndighetene.

les mer »
Siste artikler
  • Hvordan jobber du med kompetanseutvikling i prosjektarbeid?
  • Har dere kontroll på timeforbruket på de ulike disiplinene i prosjektet?
  • Kalkyleverktøy
  • Innsikt og involvering