Tett på Solve
  • Del:

I Solve ønsker vi  å være tett på våre kunder og samarbeidspartnere. På disse sidene vil vi dele nyttig informasjon og fortelle våre historier, både de små og de litt større.

Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering

Tenden Advokatfirma og Solve Forretningsparter inviterer til kurs fordelt over tre frokostseminarer i hver av byene Skien, Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg

les mer »

Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer

Bruk av medarbeidersamtaler er et nyttig verktøy for oppfølging ansatte. Mange opplever at gjennomføring av medarbeidersamtaler oppleves positivt, men mange har også mindre gode erfaringer. 

les mer »

Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt

Oppfølging av sykefravær skjer best gjennom et tett samarbeid mellom den sykemeldte, arbeidsgiver, lege og andre. Vår erfaring viser at initiativ og engasjement fra arbeidsgiver tidlig i oppfølgingsprosessen er positivt og ofte reduserer både ulempene og lengden på fraværet.

...
les mer »

Likviditetsprognoser

Alle virksomheter har behov for å ha kontroll over forventet likviditetsutvikling. Vi erfarer at typiske prosjektorganisasjoner har særlige utfordringer i denne sammenheng som følge av at innbetalinger gjerne skjer ufrekvent, ofte med lange opphold imellom og med store beløp.

les mer »

Onboarding - introduksjon og opplæring av nyansatte

Vår erfaring viser at godt planlagt og gjennomført onboarding er lønnsomt. Ved å ha en planmessig organisering av introduksjon til arbeidsoppgaver, arbeidsplassen som sådan og nye kolleger vil den nyansatte raskere innrette seg i tråd med organisasjonskulturen og bli en effektiv ...

les mer »

Bruker du mye tid på håndtering av

I prosjektvirksomheter er det som regel store forskjeller mellom de bokførte regnskapspostene og den faktiske verdiskapningen, dette er «Varer i Arbeid» (VIA).

les mer »

Prosjektregnskap som styringsverktøy for bedre kontroll av dine prosjekter

Gjennom det siste halve året har vi snakket om temaer rundt prosjektregnskap og kontroll. Vi har vært innom emner som; effektiv bruk av prosjektregnskap, kalkyler, timer i prosjekt, DB prognoser og VIA verktøy.

les mer »

E-bok om Prosjektregnskap som styringsverktøy

I denne boken vil du finne mer om det vi mener er de viktigste fasene i ett prosjekt/prosjektregnskap og de rutinene som følger med.

les mer »

DB prognoser og Datakvalitet

Evnen til å jobbe i forkant er avgjørende for å sikre kontinuerlig kontroll på prosjekter og selskapets likviditet. Vårt hovedfokus er derfor på prognoser i stedet for historisk rapportering.

les mer »

Det florerer av ERP-systemer

For norske bedrifter har forretningssystemet blir mer forretningskritisk enn noensinne. Mange skal erstatte foreldet teknologi og det er mye å velge i.

les mer »

Hvordan jobber du med kompetanseutvikling i prosjektarbeid?

Vi har i tidligere innlegg om Strategisk-HR tatt opp viktigheten av å jobbe med kompetanseutvikling. For hvordan jobber man optimalt med dette? Hva er metodikken, og hva betyr det å jobbe strategisk, systematisk og lønnsomt med kompetansebygging? 

les mer »

Har dere kontroll på timeforbruket på de ulike disiplinene i prosjektet?

-Vi opplever ofte at det kan være vanskelig å ha god oversikt og kontroll på timer i prosjektet, det er også ofte utfordringer å koble de rette timene på de rette aktivitetene. Det kan være flere grunner til dette, vi tror at det ofte kan skyldes sviktende rutiner og lite ...

les mer »

Kalkyleverktøy

Det finnes mange gode kalkyleverktøy og noen er tilpasset enkelte bransjer. Om man velger å benytte standard kalkyleverktøy er det viktig at det gir rom for selskapsspesifikk input.

les mer »

Innsikt og involvering

Invester i innsikt og involvering. Det er Solves anbefaling for å skape varige verdier av strategiprosessene.

les mer »

Effektiv bruk av prosjektregnskap

Mange prosjektorganisasjoner har verktøy for å finne økonomisk historikk i prosjekter, men mangler gode verktøy på prognoser. Dette har motivert oss i utarbeidelsen av Solve sin prosjektstyringsmetodikk. 

les mer »

Engage - Mer enn en medarbeiderundersøkelse

Engage handler om involvering.

En rekke studier har de senere årene påvist at engasjerte arbeidsgrupper har betydelig økt sannsynlighet for å oppnå bedre resultater i form av redusert turnover og sykefravær, økt produktivitet, økt kundelojalitet og bedre helse, ...

les mer »

Strategisk HR - Hvor viktig er det egentlig?

"Det er menneskene som skaper verdier" og "de ansatte er de viktigeste for en bedrift"

Vi hører det overalt, av alle ledere, oftest under julebordtaler og firmafest, så vel som i rekrutteringssammenheng. Hvor mange opplever at deres organisasjon faktisk tar dette på alvor? Og ...

les mer »

Med fokus på miljø og sikkerhet

Vi i Solve har høyt fokus på riktig og sikker avhending av vårt EE-avfall. Gjennom samarbeid med Greentech, sikrer Solve blant annet sletting av alle data, sensitive eller ei, som kan ligge på en PC. 

les mer »

Tid til å bli bedre på hverdagsledelse?

Personalledere har mye ansvar og mange å tilfredsstille. Vi gir deg kunnskap om, og trening i, å være en god personalleder, slik at du mer effektivt kan oppnå tilfredse og lønnsomme medarbeidere.

 

les mer »

Mytos - full oversikt over mobilkostnadene

Solve har startet opp pilot på Mytos denne måneden. Mytos er en nettbasert tjeneste som gir bedriften full oversikt over mobilkostnadene i selskapet. Systemet foretar automatisk lønnstrekk av privat bruk og rapportering av mobilskatt til myndighetene.

les mer »
Siste artikler
  • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
  • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
  • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
  • Likviditetsprognoser